מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה, כשרות: איסור אכילת שרצים ותולעים

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות

בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון משפחה כהלכה כשרות

סרטון מס' 3, ליחידה 2 חלק ב': איסור אכילת שרצים ותולעים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים