מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה כשרות: איסור אכילת בשר וחלב – ממתינים בין בשר לחלב

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות

בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון משפחה כהלכה כשרות

סרטון מס' 5, ליחידה 3 חלק ג': איסור אכילת בשר וחלב – ממתינים בין בשר לחלב

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים