מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה כשרות: מהדרים בכשרות

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות

בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון משפחה כהלכה כשרות

סרטון מס' 6, ליחידה 4: מהדרים בכשרות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים