מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפחה כהלכה, כשרות: קדושים תהיו

שכבת גיל: ג',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון עזר ללימוד הלכות כשרות

בהתאם לתוכנית הלימודים ולספרון משפחה כהלכה כשרות

סרטון מס' 1, ליחידה 1: קדושים תהיו

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים