מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מתוק-שבים לגמרא "תן מנה לפלוני"

מצגת מלווה לסוגיית הגמרא בקידושין דף ז' עמוד א'

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מענדי דורון

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים