מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נביא חזרה מעניינת לספר שופטים

שופטים

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
חזרה לכיתה ד פרקים שנלמדו בספר שופטים
אפשר לערוך כתבה עיתונאית או דו - שיח בין דמויות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים