מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נושאים: מילות יחס, am is are ומשימת כתיבה- כתה ד ומעלה

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
ד ומעלה תלוי ברמה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים