רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

נושאים: מילות יחס, am is are ומשימת כתיבה- כתה ד ומעלה

מקצוע: אנגלית, חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, חומרי-הוראה, לימודים כלליים,
שכבת גיל: ד', ה', ו', ז',
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
ד ומעלה תלוי ברמה

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק