מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נטיות לשם תאר

כ"ד טבת

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אפרת דסה

הנושאים: כ"ד טבת 

           לשון

סיפרנו סיפורים על צדקותו של האדמו"ר הזקן בילדותו ועל פטירתו.

לאחר מכן למדנו באוצרות הלשון על "נטיות לשם תאר". עמודים: 52-53

מצטיינות: שירה גנדל, רנה שרה אמזל.

קישורים