מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ניסן לוח החודש מצגת ודף לוח שנה

דף השלמה - ללוח החודש

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , רחל אופן ביתר עילית
מצגת כולל פרשיות השבוע, שעת הדלקת נרות, תאריכים חסידיים, פירוט ימות חג הפסח . ספירת העומר.
+ לוח החודש ריק , עם סימונים להשלמה ודף משימות הוראות להשלמת הלוח . בעזרת המצגת שנשלחה קודם.

הורדת קבצים

לוח החודש ניסן להשלמה תש"פ
לוח חודש ניסן תש"פ
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים