מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נרות להאיר בגנים תשרי

נרות להאיר בגנים אלול

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

החגים וחודש תשרי בגני חב"ד

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים