מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נרות להאיר בגנים טבת

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ה' טבת עשרה בטבת כ' טבת וכ"ד טבת בגני חב"ד

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים