מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נרות להאיר בגנים כסלו

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

חודש כסלו וחנוכה בגני חב"ד

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים