מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נרות להאיר – סדנה 1 לחדרי מורים: כוחות ויכולות

כוחנו בייחודיותנו

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון

ביצה חריגה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים