מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נרות להאיר: סדנה 3 לחדר מורים – אמצעים ומטרה

שמחה התקשרות וגאולה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
"לפני 04 שנה טסה החללית הראשונה לירח, ועל סיפונה 3 אסטרונאוטים שנבחרו בקפידה מבין טובי הטייסים האמריקאים
ואומנו במשך חודשים רבים. האסטרונאוטים עברו אימונים מפרכים וגם בחללית עצמה שהו בתנאים קשים, ללא האוכל אליו
הורגלו, עם חליפות גדולות ומגושמות ולראשם כובעים גדולים ולא נוחים. במשך כל הטיסה, היו האסטרונאוטים מחויבים למלא
את כל המטלות שהושתו עליהם ממרכז הבקרה בכדור הארץ. למרות הקשיים, אפשר לדמיין את תחושת השליחות שאפפה
אותם, את הסיפוק העצום ואת האושר הרב שחוו בקיום המטלה הקטנה ביותר על החלל. הם ידעו והרגישו כי יושבי כל העולם
בחרו בהם ושלחו אותם להיות האנשים הראשונים על הירח, ובכל רגע בחללית הם ממלאים את ייעודם ומבצעים את שליחותם.
קשה לדמיין שבאמצע המסע, תוך כדי קבלת הוראות נוספות ממרכז הבקרה, יענה האסטרונאוט למפקדו תשובה בסגנון: "עזוב
אותי, אני רוצה קצת חופש, רוצה ליהנות מהנוף, להסתכל על הכוכבים.. תפסיק לשגע אותי עם כל ההוראות.." )הרב נדב כהן,
מודעות יהודית, ע"מ 034)
במשל זה ממחיש הרב נדב כהן כי הכרת התכלית של חיינו בעולם )ברמה האישית וברמה הכללית( ממלאת אותנו בתחושת
שליחות, ונותנת לנו כח להתמודד עם האפרוריות של השגרה, עם הקשיים, המניעות והעיכובים שאנו חווים בחיי היום יום.
ולהעניק סיפוק, חיות ושמחה בעבודתנו )הרוחנית והגשמית(.
החסידות מסבירה כי התכלית של בריאת העולם, המעלים ומסתיר על האלוקות, היא לברר את הניצוצות הטמונים בעולם ולהביא
למצב שבו האלוקות - הטוב הוא בגלוי=גאולה..
כאשר אנו מודעים לתכלית, כל ההתייחסות שלנו למציאות של הגלות שאנו חווים משתנה, אנו מאמינים שכל האירועים
המתרחשים הם שלבים בגאולה וזה מעורר ציפי'ה אקטיבית לגאולה ורגש של שמחה כי נקודת המבט מתמקדת בטוב הטמון
בתוך הרע שאנו חווים במציאות של הגלות. השמחה מסייעת לנו להתמודד עם הקשיים ולהגיע לתכלית.
אמצעי נוסף המסייע לנו בהתמודדות עם קשיי הגלות הוא ההתקשרות לרבי אשר כאבא אוהב מאמין בנו, תומך ודואג ונותן לנו
את הכח לגלות את הטוב הטמון בתוכנו ובכך מניע אותנו לגלות את הטוב בזולת ובעולם ולהגיע לתכלית של גאולה - טוב בגלוי.
מטרות:
1 .להכיר כי התכלית של חיינו היא הגאולה )הכללית והפרטית(.
0 .להגדיר גאולה כמצב של טוב בגלוי.
3 .לעמוד על הקשר בין הנושאים: התכלית: הגאולה )טוב גלוי(, והאמצעים המסייעים להשגת המטרה: שמחה )לגלות את הטוב
הטמון(, התקשרות )להאמין בכוחות הטובים הטמונים בי(.
0 .להדגיש את האקטיביות הנדרשת מכל אחד להשגת המטרה.
5 .לעמוד על הקשיים העולים מהמערכים להפנמת המסר והתאמת פתרונות לכיתה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים