מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

נרות להאיר סדנה 4 לחדר מורים -גאולה

לדעת את זכותנו

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
נושא 4 הוא בעצם נושא שמהווה סיום לכלל התהליך החינוכי שהחלנו מתחילת השנה; בנושא הראשון עמדנו על הכוחות והיכולות שניתן לגלות באמצעות הסתכלות חסידית לאחר ההעצמה האישית והחברתית עברנו בנושא 2 למטרה ולשליחות הפרטית של כל אחד בעולם . הנושא השלישי עסק באמצעים ובמטרת השליחות בעולם. הנושא הנוכחי עוסק ביסוד הקיומי של היחיד והעם ממנו הוא שואב את הנכוחות והכלים לעבודה בפועל.
מהו סוד הקיום של עם ישראל , שמצליח לשמור על זהותו היהודית גם במשך אלפי שנות גלות? גם עם הבדלי האישיות/ הפלגים/ המגזרים/ העדות השונות?
התשובה טמונה , כמובן, במכנה המשותף של כולנו המתייחס לרובד הפנימי שלנו: הנשמה האלוקית והתורה הכתובה. הם ה"זכויות" שלנו, והתרגום המעשי שלהם מביא אותנו לחיות חיים יהודיים שלמים מתוך אהבה ואחדות.
אך כאשר אנו מתקשים להשתית את חיינו באופן אבסלוטי על ההתייחסות רק לרובד הפנימי שלנו, ונפגמת האהבה והאחדות ביננו. ניתן ורצוי להשתמש בדרך של "לימוד זכות" שמשמעותה היא התייחסות לרובד הפנימי של המעשה: המניע/ הכוונה שמאחורי המעשה.

מטרות
1. להכיר בזכות-הייחודיות שלנו כיהודים המתבטא במכנה המשותף הפנימי שלנו: התורה, הנשמה האלוקית
2. לעמוד על הביטויים המעשיים של זכות זו.
3. להגדיר מה המשמעות של לימוד זכות וליישם זאת בחייהיום יום.
4. לעמוד על הקשיים העולים מהמערכים להפנמת המסר והתאמת פתרונות לכיתה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים