מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

- מומלץ לפתח את הערך של משמעות קבלת השבת. רגע הדלקת הנרות הוא רגע שבו אנחנו מקבלים את השבת ומפסיקים את כל מלאכות החול. ההלכה מאפשרת לחרוג ולא לקבל על עצמנו את השבת, אך אדה"ז מגביל- לאחר עשר דק' חובה לקבל את השבת כדי שיהיה ניכר שההדלקה לכבוד שבת.
- המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי ביחידה:
ש- שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק לפני מתן התשובה.

ל- למעשה- הערך של הכבוד קבלת השבת באמצעות הדלקת הנרות
מ- מושג -לקבל על עצמי את השבת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים