מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות – סרטון לכיתות ד-ח

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

– מומלץ לפתח את הערך של משמעות קבלת השבת. רגע הדלקת הנרות הוא רגע שבו אנחנו מקבלים את השבת ומפסיקים את כל מלאכות החול. ההלכה מאפשרת לחרוג ולא לקבל על עצמנו את השבת, אך אדה"ז מגביל- לאחר עשר דק' חובה
לקבל את השבת כדי שיהיה ניכר שההדלקה לכבוד שבת.
להרחבה למורה בנושא נרות שבת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים