מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סביבת למידה ערכים בקודש: לקחת ללב – לשים בכיס

מקצוע: לחשוב חבד,
שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
כיס+לב, ומבטא את הרציונל של הוראת לימודי קודש בבתי הספר של הרשת.
כפי שמסביר הרבי הריי"ץ בליקוטי דיבורים (חלק א' עמ' 54-55)
" הדברים דלהלן הם אמנם מאמר המוסגר, ואינם נוגעים לסיפור הענין, אך הדבר נוגע לכל המהות של חסידים, וזה נוגע לכל אחד, לו ולאשתו ולילדיו יחיו, וכמאמר הידוע ״הכל תלוי בלב והלב תלוי בכיס״.
ראשית העבודה אצל אברכים חסידיים היתה להתחכך מסביב לזקני החסידים, ובמוחש רואים אנו כשרוצים שבבית יהיה חם, יש להסיק את התנור.
כדי שיהיה בבני ישראל חום דקדושה, חיות במצוה ועונג בלימוד - יש להסיק את התנור — התעוררות הלב.. זהו ״הכל תלוי בלב והלב תלוי בכיס״.
כיום ישנם כאלה הסוחרים על בסיס של אשראי, הלב ישנו, נמשכים ובאים להתוועדות חסידית, מתעוררים, אבל המזומן חסר..."
כלומר, מהות החסידות היא להביא להתעוררות הלב - "שיהיה חיות במצווה ועונג בלימוד", אך לא ניתן להסתפק רק בהתעוררות הלב אלא יש לפרוט זאת לפרוטות, לכסף מזומן הנמצא בכיס- לתרגם את הרעיונות והערכים לעשיה בפועל.
וזה למעשה תמצית הרציונאל של הוראת לימודי קודש. יש להביא את התלמידים לבחינת ה"דעת" שבכל יחידת לימוד, להכיר ולהפנים את הערך הנלמד וליישמו בחיי היום יום.
לקחת ללב ולשים בכיס - הוא כלי דידקטי לפיתוח העיקרון הזה בכיתה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים