מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סדר בהגדת הסדר חוברת עבודה עיונית לתלמיד

חוברת עבודה עיונית לתלמיד

שכבת גיל: ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מענדי דורון
חוברת לסיכום הבנת הפשט של ההגדה ומהלך הדברים המופיעים בה. יחד עם מדריך למורה עם התשובות הנכונות לשאלות הסיכום בחוברת.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים