מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סדר ברכת האילנות – לצביעה

סדר ברכת האילנות על פי נוסח אדמו"ר הזקן

שכבת גיל: א', ב', גני ילדים,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מענדי דורון

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים