מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סדר התפילות בחד הסוכות- דף לתלמיד/ה

דף מסכם של סדר התפילות בחג הסוכות ובחול המעד

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים