רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

סדר ניגונים

מקצוע: ג תמוז, חומרי הוראה, חסידות, ימי חב"ד, ימי חב"ד ניסן-אב,
שכבת גיל: ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק