מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סודות המועדים – חנוכה שכבה בוגרת- בנות

שכבת גיל: ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מהו הסוד של חנוכה?

שיעור בחברותות או במליאה ללימוד הפן החסידי של חנוכה.

התלמידים במהלך הלמידה מגלים את הקוד של חנוכה.

הורדת קבצים

סרטון פתיח
דף לימוד- שכבה בוגרת
מצגת מלווה- שכבה בוגרת
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים