רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

סיום חומש בראשית: קינוח של סיום, הפעלה משפחתית לשולחן שבת

מקצוע: חומרי הוראה, חומרי למידה במעגל השנה, חומש בראשית, טבת, לחשוב חבד, פעילות לא פורמאלית, פרשת שבוע,
שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק