מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיום שנה – שלהבות חב"ד במעגל השנה

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קובץ זה מיועד לשלהבות חבד בלבד
כדי לקבל סיסמת גישה לקובץ יש לפנות ליסכה אליצור


קישורים