מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיכום חומש בראשית – חמרים מהשטח

שכבת גיל: א', ב', ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , פתחיה ליפסקר
קבצי עזר לסיכום חומש בראשית
תפזורת, שאלון 'מי אמר למי', ודף דמויות בחומש בראשית.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים