מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיפורי חז"ל: גם זו לטובה

(דיסק פסח לגנים)

שכבת גיל: א', ב', ג', ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קישורים