מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיפורי חז"ל: יוסף מוקיר שבת

שכבת גיל: א', ב', ג', ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קישורים