מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סיפור ויצירה חג סוכות

תמונה של הרבי עם מסגרת

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , לוי חרותי
אתם יוצרים ומכינים אשמח שתשלחו אלי את היצירות שלכם 0542097532
המורה לוי חרותי

קישורים