מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סעודה וברכות- מבחנים מסכמים לכיתות ד-ח

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ביחידה זו ריכזנו מבחנים מסכמים לנושא סעודה וברכות לפי התכנית החדשה. המבחנים בשתי רמות:

כיתות ד-ו

כיתות ז-ח

.

הנושאים לכיתות ד-ו: הלכות והליכות חלק ב-  הלכות סעודה וברכות:

פרק ב – הלכות נטילת ידיים, פרק ג – הלכות בציעת הפת וברכת המוציא,  פרק ד- ברכות אכילה ושתיה –  פרק ה – מאכל ומשקה בתוך הסעודה, פרק ו- ברכת המזון, פרק ט – כללים בברכה ראשונה, פרק י – כללים בברכה אחרונה, פרק יא – דיני ברכות 'העץ', 'האדמה' ו'שהכל', פרק יג – דין קדימה בברכות, פרק טז – ברכות 'שהחינו' 'הטוב והמטיב', פרק יז – ברכות הראיה, פרק יח – ברכת הגומל

הנושאים לכיתות ז-ח*: הלכות והליכות חלק ב-  הלכות סעודה וברכות:

פרק א – אכילה לפני הסעודה, פרק ב – הלכות נטילת ידיים, פרק ה – מאכל ומשקה בתוך הסעודה,, פרק ז – זימון לברכת המזון, פרק ח- ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן, פרק ט – כללים בברכה ראשונה, פרק י – כללים בברכה אחרונה, פרק יב – ברכה על רוטב מיץ ומרק,  פרק יג – דין קדימה בברכות, פרק יד: טעות בברכות, פרק טו – ברכת הריח

*בשל אורך המבחן לז-ח, חילקנו אותו לשני חלקים. ניתן לעשות אותו בשני שיעורים עם הפסקה ביניהם. בהצלחה!

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים