מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סעודה וברכות- פרקים א-ז – מבחן לכיתות ד-ח

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ביחידה זו ריכזנו מבחנים לנושאים בתכנית החדשה. המבחנים בשלוש רמות:

כיתות ד-ה

כיתות ו*

כיתות ז-ח

*כל מורה יבדוק מה מתאים לכיתתו. ייתכן כיתה ה' ברמה גבוהה או כיתה ו ברמה נמוכה.

הנושאים לכיתות ד-ו: הלכות והליכות, הלכות סעודה וברכות פרקים ב-ו: נטילת ידיים לסעודה, הלכות בציעת הפת וברכת המוציא, דינים והנהגות בשעת הסעודה, מאכל ומשקה בתוך הסעודה, דיני ברכת המזון

הנושאים לכיתות ז-ח: הלכות והליכות, הלכות סעודה וברכות פרקים א, ה, ו, ז:  אכילת פירות ומיני מתיקה לפני הסעודה, מאכל ומשקה בתוך הסעודה, ברכת המזון, הזימון לברכת המזון

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים