מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סעודה וברכות- פרקים ח-יד – מבחנים לכיתות ד-ח

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ביחידה זו ריכזנו מבחנים לנושאים בתכנית החדשה. המבחנים בשלוש רמות:

כיתות ד-ו

כיתות ז-ח

.

הנושאים לכיתות ד-ו: הלכות והליכות, הלכות סעודה וברכות,  ברכות אכילה ושתיה – פרקים ט-יא, יג: כללים בברכה ראשונה, כללים בברכה אחרונה, ברכות העץ, האדמה ושהכל, דין קדימה בברכות

הנושאים לכיתות ז-ח: הלכות והליכות, הלכות סעודה וברכות ברכות אכילה ושתיה – פרקים ח-י, יב- יד:  מאכלים מחמשת מיני דגן, כללים בברכה ראשונה, כללים בברכה אחרונה, דין קדימה בברכות, טעות בברכות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים