מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ח – עבודה במדעים על מערכות אקולוגיות

מערכות אקולוגיות

מקצוע: מדעים,
שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח דסי ציטרינבוים
משימה העוסקת בהדברה ביולוגית.
שימוש בתנשמות נגד מכרסמים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים