מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ערבית והבדלה- סרטון וכרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

כדי לעבור/ להבדיל מקודש לחול – יש צורך בפעולה

תפילת ערבית והבדלה מסמלים את שלבי הפרידה משבת, עכשיו אנחנו צריכים לצאת מהאטמוספירה הקדושה ולהיכנס לימות החול.

(הרעיון של הארכה בתפילת ערבית כמשפיעה על השבתת הגהינם גם ממחישה את משמעות ההיפרדות משבת)

מהרוחני אל הגשמי:

שלב ראשון ההיפרדות בתפילה- אתה חוננתנו- הבדלה במילים
הבדלה בעשייה- עם יין ונר

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים