מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

עשרה בטבת: בית המקדש, אהבת הזולת

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

לרגל צום עשרה בטבת, מצורפת יחידת תוכן הכוללת:

  1. מידע ותכנים בהקשר לתאריך זה.
  2. הצעות לפעילות בגן:

מטרות:
1. הילדים ילמדו על מהות צום עשרה בטבת – תחילת המצור על ירושלים.
2. הילדים יבחינו בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות שבין אדם לחברו.
3. הילדים יכירו בהשפעה המשמחת של מצוות ומעשי נתינה על לב מקבלם.
4. הילדים ידעו שבזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש, ושיש למעשינו השפעה על קירוב הגאולה.

מושגים ודמויות:
•עשרה בטבת
•בית המקדש
•קמצא ובר קמצא
•בין אדם לחברו
•בין אדם למקום

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים