מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פורים סכנת השמדה- כתה ה

שכבת גיל: ה', ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
מטרות:
1. התלמיד יעמוד על ההשפעה של מעשי האנושות בכלל ושל היהודי בפרט, על העולם הגשמי ועל האנושות באמצעות קיום מצוות הבורא, כפי שבא לידי ביטוי בסיפור פורים וחנוכה (להעשרה).
2. התלמיד יכיר בכך, שבזכות הדבקות במסורת, למרות כל הקשיים, במהלך כל שנות ההיסטוריה, עם ישראל נשאר עם ניצחי, בניגוד למעצמות אחרות שנכחדו.

מושגים נלווים:
7 מצוות בני נוח, ישובו של עולם,גשמי, רוחני, כבשה בין שבעים זאבים.

רעיונות:
יש קשר הדוק בין רוחניות לגשמיות, ליהודי יש השפעה רבה יותר על העולם הגשמי בגלל הנשמה האלוקית שבו.
מצב רוחני לא טוב עשוי להוביל למצב גשמי לא טוב.
שמירה מיוחדת של ה' תלויה במעשנו.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים