מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פיוט ונתנה תוקף -כתה ו

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , שרה הבר
יחידה זו ניתנת ללמידה אסינכרונית, מבוססת גוגל פורמס.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים