מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פיוט של תפילת הגשם -כתה ו

יחידה זו ניתנת ללמידה אסינכרונית, מבוססת דף העבודה בme wizer.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים