מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ט, שיעור 9: 'מה אני מרגישה?'- שיעור חברה אורות וכלים

אני מול עצמי- כוחות ויכולות

שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
| מטרות היחידה
> להסיק שתפיסת המציאות תלויה
בתחושות האדם ובתגובותיו כלפיה.
> להסיק שתחושת אושר וסיפוק איננה
תלוית מציאות.
> להבין שרגשות שליליים אינם נובעים
מהתבוננות שכלית והם 'עצת היצר'.
> לעמוד על מהותם של רגשות שליליים
מרכזיים.
> להכיר רגשות חיוביים שיש לאמץ כתחליף
לרגשות השליליים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים