רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

שיעורים 3,4: -עשי לך משפיעה- שיעור חברה לכיתה ט – אורות וכלים

אני יהודי וחסיד תפיסת העולם שלי- משפיעה

מקצוע: אורות וכלים, חסידות בחינוך חברתי, מבצעי הרבי, נושאים שונים, על יסודי, פעילות מבצעים, תכנית חברתית חסידית - כישורי חיים, תפילה,
שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מטרות היחידה
> להתוודע לטבע האנושי המצריך מינוי של אדם
חיצוני שידריך ויכוון.
> להבין עד כמה הוראה זו נוגעת לרבי כפי
שהתבטא: 'בקשה נפשית'.
> לעמוד על תפקיד המשפיעה.
> לעמוד על כוחות המשפיעה כשליחה של הרבי.
> להסיק שחסיד המקושר לרבי מחוייב למלא
הוראה זו גם ללא הבנה, בקבלת עול .
> להציף קשיים העשויים לעלות בקיום ההוראה
ולהציג פתרונות אמיתיים.
> להציע דרכים מעשיות למילוי ההוראה.
> לעורר בכל אחת מהתלמידות רצון למילוי
הוראה זו.

וידיאו של הרבי

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק