מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כתה ט, שיעורים 3,4: -עשי לך משפיעה- שיעור חברה – אורות וכלים

אני יהודי וחסיד תפיסת העולם שלי- משפיעה

מטרות היחידה
> להתוודע לטבע האנושי המצריך מינוי של אדם
חיצוני שידריך ויכוון.
> להבין עד כמה הוראה זו נוגעת לרבי כפי
שהתבטא: 'בקשה נפשית'.
> לעמוד על תפקיד המשפיעה.
> לעמוד על כוחות המשפיעה כשליחה של הרבי.
> להסיק שחסיד המקושר לרבי מחוייב למלא
הוראה זו גם ללא הבנה, בקבלת עול .
> להציף קשיים העשויים לעלות בקיום ההוראה
ולהציג פתרונות אמיתיים.
> להציע דרכים מעשיות למילוי ההוראה.
> לעורר בכל אחת מהתלמידות רצון למילוי
הוראה זו.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים