מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פעילות ימים מאירים על ראש השנה

פעילות על ראש השנה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
לקראת חגי ישראל, ניתנת לנו, המחנכים והמחנכות ב“רשת אהלי יוסף יצחק“, הזדמנות לבטא
את הערך המוסף של החינוך החסידי. בידינו ולהכין את התלמידים לחג, מתוך השקפה חסידית,
עם החיות והעומק, של תורת החסידות.
עושר החומר החסידי אודות כל חג, רב הוא מאד. מטרת תכנית ”ימים מאירים - למועדים“,
לתת בידי המורה מעט תכני עזר והעשרה, להעברת תוכן ומסר חסידי, במהלך השיעורים לקראת
החגים.
תוכלו למצוא על כל חג, בשתי רמות:
קטע מידע מעובד המביא מסר חסידי על החג
משימת הבנה על הקטע
סיפור חסידי
הצעה לפעילות כיתתית בנושא
לנוחותכם, מצו“ב קטע המידע ומשימת ההבנה, גם במצגת.

הורדת קבצים

מערך שכבה צעירה
מערך שכבה בוגרת
מצגת ראש השנה שיכבה צעירה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים