מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פעילות לעשרת ימי תשובה

לקראת חגי תשרי קיים מיזם שבמסגרתו התלמידים לומדים את ההלכות המעשיות מתוך חוברת מתומצתת, ובסופו נבחנים על הצכנים.

מצורפת חוברת אלול תשרי המכילה לוח מעשי לכל חג, מותאם לשנה זו.

מצו"ב גם מבחן ומיפוי לסיכום הנלמד, תעודה למצטיינים, וכן משחקים לתרגול ההלכות.

 

חוברת לימוד הלכות הנצרכות לחגים והצעות לפעילויות מסכמות.
מצו"ב גם פעילויות אסינכרוניות לחוברת ההלכות.
בסיום הלימוד יש מבחן ותעודת הערכה למצטיינים.
למורות יש מיפוי להערכת ההישגים.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים