מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פעילות מבצעים לחנוכה- גני ילדים

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח nuaeh מושקי
חנוכה, ניסי חנוכה ומנהגים.

ההצגה- שמע

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים