מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פעילות מבצעים לפורים

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

שיר פורים לגנים ממלכתיים

שיר פורים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים