מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פעילות סוכות לגני ילדים

כולל יצירה, הצגה ןעוד

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת

פסקול הצגה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים