מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פעילות פורים בגני ילדים לא דתיים

מערך לפעילות פורים

שכבת גיל: גני ילדים,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מטרות: הילדים יכירו את ארבעת מצוות חג הפורים
הילדים יכירו בנחיצות של קיום כל המצוות בכדי להשלים את מצוות חג הפורים

שיר פורים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים