מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת ויצא

שכבת גיל: ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
פרשת ויצא, מתוך פרויקט של שיחות הרבי 'אביטה'.
אביטה - פרויקט ליקוטי שיחות:
לקבלת שיעור שבועי של שיחה מעובדת ברמות שונות:
EDU@abita.co.il :מייל כתובת
בווטסאפ: 0587708988

הורדת קבצים

דף לימודמצגת
סיכום
שיחה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים