מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשות תצווה – ויקהל

הקשר הנצחי של ה' על עם ישראל

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , יפית נחמה גדסי

זהו פרויקט דידקטי. המכיל מערך למורה ומדריך לתלמיד. הפרויקט מתפרס על שני שיעורים.

הפרויקט עוסק בנושא הקשר  הנצחי של עמ"י עם הקב"ה בכל רגע , יהודי קשור לה' בקשר נצחי ואי אפשר להפסיק את הקשר ועל היהודי לדאוג שהקשר הפנימי ישפיע על הקשר החיצוני. נושא זה מעמיק ומעצים את הידיעה כי יהודי נשאר מחובר להקב"ה בכל עת ובכל מצב שיהיה גם אם חטא ח"ו. אחת הדרכים לביטוי הקשר שלנו לה' היא על ידי ניצול הכוחות והכישורים שה' נתן לנו לעבודת ה'.

תובנות מרכזיות:

 • ה'משכן' של היהודי נשאר טהור לעולם- הנשמה של יהודי קשורה תמיד להקב"ה.
 • יש לנצל את הכוחות והכישורים שלנו לעבודת ה' כביטוי לקשר שלנו להקב"ה.

 

רעיונות ומושגים מרכזיים:

 • קשר נצחי עם הקב"ה
 • ניצול הכישורים והכוחות
 • 'משכן' לה'
 • נשמה אלוקית
 • חפץ מחובר לקרקע

 

תקציר דרכי ההוראה הנבחרות:

 • הוראה כיתתית- דיון
 • הוראה בזוגות
 • הוראה בקבוצות
 • הוראה כיתתית במליאה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים