מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת כי תשא

שיחה שבועית בענייני חינוך

מקצוע: שיחה שבועית,
חומר לימוד לעובדי הוראה
אגף חינוכי חסידי

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים