רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

פרשת לך לך – הנסיון השלישי ‘לך לך מארצך’

מקצוע: חומרי הוראה, חומרי הוראה ראשי, חומש בראשית, לימודי קודש, תורה,
שכבת גיל: ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , צילי גרוס
הליכתו של אברהם אבינו מחרן לארץ כנען )מי? מתי? מהיכן? לאן?(
במהלך השיעור אנחנו נלמד על:
1.ציוי ה'
2.ברכת ה לאברהם
3 .יציאת אברם מחרן.
4 .התיישבות אברם בארץ כנען.
לאחר מכן נעיין בחומש ונלמד מילים בלשון התורה

סרון המראה

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק