מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פרשת לך לך – הנסיון השלישי 'לך לך מארצך'

שכבת גיל: א', ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , צילי גרוס
הליכתו של אברהם אבינו מחרן לארץ כנען )מי? מתי? מהיכן? לאן?(
במהלך השיעור אנחנו נלמד על:
1.ציוי ה'
2.ברכת ה לאברהם
3 .יציאת אברם מחרן.
4 .התיישבות אברם בארץ כנען.
לאחר מכן נעיין בחומש ונלמד מילים בלשון התורה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים